Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
+ Danh sách nhân viên (Có giấy Chứng nhận tập huấn VSATTP, Giấy chứng nhận sức khỏe); 
+ Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh; (Tham khảo hồ sơ mẫu)
+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm; (Tham khảo hồ sơ mẫu)
+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở (Tham khảo hồ sơ mẫu)
+ Giấy ủy quyền nếu chủ cơ sở không trực tiếp trực tiếp quản lý sản xuất, kinh doanh thực phẩm (nếu có); (Mẫu Ủy quyền tham khảo)
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trên thực tế có thể giải quyết lâu hơn).

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tùy thuộc vào loại thực phẩm

3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận  đủ điều kiện an toàn thực phẩm

TFIC
0908 945 442

          1. Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

          2. Công bố hợp quy

          3. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?