Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

Việc phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại theo pháp luật Việt Nam thực sự là khó khăn bởi vì các quy định của luật hiện nay chưa thực sự rõ ràng, đặc biệt là các quy định về tên thương mại, tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, TFIC giới thiệu nội dung bài viết sau:

Nhãn hiệu
1. Định nghĩa

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau;

2. Đặc điểm

Từ định nghĩa nêu trên có thể thấy Nhãn hiệu có một số đặc điểm sau đây:

- Là dấu hiệu nhìn thấy được: Với chức năng dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân này với tổ chức, cá nhân khác thì nhãn hiệu phải là một dấu hiệu nhìn thấy được. Chính vì đặc điểm này các dấu hiệu như mùi hương, âm thanh sẽ không thể được coi là nhãn hiệu.

- Là dấu hiệu có khả năng phân biệt: Đặc điểm này của nhãn hiệu khiến cho nhãn hiệu có thể thực hiện được chức năng của mình. Với đặc điểm này của nhãn hiệu thì các dấu hiệu không có khả năng phân biệt sẽ không được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu.

Tên thương mại

1. Định nghĩa

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

 2. Đặc điểm

Từ đặc điểm nên trên Tên thương mại có các đặc điểm sau đây:

Là dấu hiệu nhìn thấy được: đặc điểm này của Tên thương mại cũng tương tự với đặc điểm của nhãn hiệu tức phải là các dấu hiệu nhìn thấy được;

Có khả năng phân biệt: Do chức năng của nhãn hiệu

Vậy, các bạn đã nắm được khác nhau cơ bản giữa nhãn hiệu và tên thương mại rồi chứ?

TFIC
0908 945 442

       1. Thủ tục đăng ký sáng chế

       2. Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

       3. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

       4. Thủ tục đăng ký tên thương mại