TFIC
0908 945 442    

       1. Thủ tục đăng ký sáng chế

       2. Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

       3. Phân biệt Nhãn hiệu - tên thương mại

       4. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu