Đăng ký tên thương mại

Đăng ký tên thương mại

Đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh… Đọc chi tiết »

Phân biệt Nhãn hiệu và tên thương mại

Phân biệt Nhãn hiệu và tên thương mại

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại theo pháp luật Việt Nam thực sự là khó khăn bởi vì các quy định của luật hiện nay chưa thực sự rõ ràng, đặc biệt là các quy định về tên thương mại, tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, T&F I… Đọc chi tiết »