Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành

Thuế suất thuế TNDN 20% áp dụng chung cho các doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2016.

Thuế suất thuế TNDN 17% áp dụng riêng trong suốt thời hạn hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và tổ chức tài chính vi mô thành lập mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01/01/2016.

Thuế suất thuế TNDN 32% - 50% áp dụng riêng cho các doanh nghiệp kinh doanh tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam.

Thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng riêng đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ cao; doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường; doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong các tiêu chí như vốn tối thiểu từ 6000 tỷ đồng, số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm, hoặc vốn tối thiểu từ 12.000 tỷ đồng...; doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành dệt-may, da-giầy, điện tử-tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo. 

Thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt thời hạn hoạt động áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp; doanh nghiệp hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, nuôi trồng lâm sản ở đại bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, sản xuất nhân và lai tạo giống cây trồng-vật nuôi, sản xuất và tinh chế muối.

Thuế suất thuế TNDN ưu đãi 15% trong suốt thời hạn hoạt động áp dụng đối với doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Thuế suất thuế TNDN ưu đãi 20% trong thời hạn 10 năm áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới từ việc sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản xuất máy móc- thiết bị phục vụ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp,sản xuất thiết bị tưới tiêu, sản xuất tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, phát triển ngành nghề truyền thống.

===== > Theo TT 78/2014/TT-BTCTT 96/2015/TT-BTC

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty cổ phần
  4. 7 cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ
  5. Lịch nộp các báo cáo thuế trong năm 2017
  6. Lệ phí môn bài 2017 áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sản xuất kinh doanh
  7. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?