Quy định mới nhất về hóa đơn 2017: Từ 12/6, DN phải thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng 2 ngày

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2017, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 26/2015/TT-BTC.

Cụ thể, từ ngày 12/06/2017, trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn, tổ chức kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp ít nhất 02 ngày thay vì 05 ngày như quy định hiện hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ hai trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về tạo hóa đơn đặt in. Theo đó, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in; nếu sau 02 ngày làm việc mà cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in; trong khi theo quy định trước đây là 05 ngày làm việc.

Cũng theo Thông tư này, cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh theo tháng; số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh lần đầu tối đa là 01 quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn; trường hợp có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/06/2017.

TFIC
0908 945 442

  1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  2. Làm thế nào để không bị phạt lãng xẹt?
  3. 7 cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ
  4. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  5. Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  6. Cách xử lý hóa đơn viết sai mới nhất 2017
  7. 7 điều phải biết khi mua bất động sản hình thành trong tương lai
  8. Có bị phạt hay không khi làm mất hóa đơn