Có bị phạt hay không khi làm mất hóa đơn

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:
“1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.”


Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 09 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

"Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
...
c) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ".

Quy định trên không phân ra hành vi mất một liên hóa đơn, nhiều liên hóa đơn, hoặc mất nguyên cuốn hóa đơn, nhưng chúng ta cần hiểu đây là một hành vi. Vấn đề ở chỗ căn cứ xử phạt dựa vào hành vi mất hóa đơn đã lập, mất hóa đơn chưa lập, thời điểm làm mất, và nguyên nhân. Theo đó, doanh nghiệp mất 1 liên hóa đơn đã lập, mất nhiều liên hóa đơn đã lập, hoặc mất một cuốn hóa đơn đã lập trong cùng một thời điểm, và việc mất, cháy, hỏng hóa đơn không phải do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp làm mất (liên) hóa đơn ở nhiều thời điểm khác nhau và cơ quan thuế có căn cứ chứng minh thì thì bị xử phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng theo từng lần mất (liên) hoá đơn.

Đối với hóa đơn chưa lập mà bị mất thì quy định trên không đề cập hình phạt và mức phạt. Theo kinh nghiệm thực tế của chúng tôi thì doanh nghiệp sẽ không bị phạt hoặc chỉ phạt cảnh cáo trong trường hợp này nếu doanh nghiệp có thông báo gửi đến cơ quan thuế quản lý biết về việc mất hóa đơn.

Riêng hóa đơn đưa vào (kho) lưu trữ mà bị mất trong thời gian lưu trữ thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

TFIC
0908 945 442

  1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  2. Làm thế nào để không bị phạt lãng xẹt?
  3. 7 cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ
  4. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  5. Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  6. Cách xử lý hóa đơn viết sai mới nhất 2017
  7. 7 điều phải biết khi mua bất động sản hình thành trong tương lai
  8. Thuế suất giá trị gia tăng, thuế suất thu nhập cá nhân từng ngành nghề đối với cá nhân kinh doanh