Cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ!

   1. Sau khi lập công ty, đại diện doanh nghiệp phải làm thủ tục khai báo thuế, nộp lệ phí môn bài, mở tài khoản ngân hàng, mua token usb khai thuế

   2. Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày lên Cơ quan đăng ký kinh doanh.

   3. Xuất hóa đơn bán hàng từ 200.000 đ trở lên.

   4. Tránh bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

   5. Gắn biểu hiệu công ty đúng quy định.

   6. Lập sổ sách, chứng từ kế toán.

   7. Cân đối sổ sách kế toán đúng luật để hạn chế số thuế phải nộp.

   8. Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp quy định thì phải được dán nhãn phụ bằng tiếng Việt trước khi bán ra thị trường

Chủ doanh nghiệp phải thực hiện các cảnh báo trên để tránh bị phạt tiền, tránh phải nộp thuế nhiều hơn và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty cổ phần
  4. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  5. Lịch nộp các báo cáo thuế trong năm 2017
  6. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  7. Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  8. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?