Cá nhân kinh doanh trên facebook có phải đăng ký thuế, nộp thuế không?

cá nhân kinh doanh trên face

Cá nhân kinh doanh trên facebook, hay các trang mạng xã hội khác không phải lúc nào cũng khai thuế, nộp lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Việc khai thuế không phải luôn bắt buộc, tuy nhiên, trước tiên đây được xem là cơ sở xác định mức lệ phí môn bài nộp vào ngân sách nhà nước. Điều này cũng đồng nghĩa, nếu bạn không khai báo thuế thì cơ quan thuế sẽ không biết để mà thu lệ phí môn bài, thu thuế trừ khi bạn, shop của bạn "hot" trên mạng.

giấy mời cá nhân kinh doanh lên chi cục thuế làm việc

Cá nhân kinh doanh khai thuế, nộp thuế xem xét và lựa chọn một trong hai cách thức: cá nhân kinh doanh khai thuế, nộp thuế theo phương pháp khoáncá nhân kinh doanh khai thuế, nộp thuế phương pháp từng lần phát sinh

Theo phương pháp khoán được hiểu đơn giản bạn tự khai doanh thu khoán. Doanh thu khoán là doanh thu dự kiến đạt được trong năm dương lịch. Trường hợp bạn không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh,cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Doanh thu khoán làm cơ sở để tính mức lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Ví dụ: Bạn lên chi cục thuế quận Bình Tân, làm hồ sơ khai thuế kinh doanh ngành nghề bán quần áo theo phương pháp khoán vào ngày 02/02/2017, bạn khai doanh thu dự kiến từ tháng 02 đến tháng 12 đạt 100 triệu, theo đó doanh thu 1 năm trên 100 triệu, lệ phí môn bài sẽ nộp là 300.000 vnđ, nộp thuế thu nhập cá nhân 500.000 vnđ, thuế giá trị gia tăng 1.000.000 vnđ. Tuy nhiên, nếu bạn kê khai doanh thu dự kiến đạt 80 triệu thì không phải nộp gì cả vì doanh thu trung bình 01 tháng 7.272.727,27 vnđ (80 triệu chia cho 11 tháng) và tổng doanh thu 1 năm là 87.272.727.27 vnđ.

Phương pháp từng lần phát sinh chỉ khai thuế khi thực tế có phát sinh doanh thu trên 100 triệu/ năm. Theo đó, doanh thu trung bình tháng sẽ không được áp dụng trong trường hợp kinh doanh không trọn năm mà doanh thu không quá 100 triệu. Ví dụ: bạn kinh doanh bán quần áo từ tháng 02 đến tháng 12 đạt doanh thu 100 triệu, đây được xem là doanh thu 1 năm và trường hợp này bạn không phải khai thuế, nộp thuế, lệ phí môn bài nhưng nếu tính theo phương pháp khoán thì doanh thu 1 năm của bạn trên 100 triệu và phải nộp thuế, lệ phí môn bài. Phương pháp từng lần phát sinh áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định. Địa điểm kinh doanh cố định là nơi cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi,.. theo quy định này tính đến nay thì facebook không được xem là địa điểm kinh doanh. Đến đây, các bạn free-lancer có thể vui mừng và sử dụng phương pháp này áp dụng cho trường hợp của mình nếu doanh thu không quá 100 triệu/năm.

TFIC
0908 945 442

  1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  3. Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
  4. Cách xử lý hóa đơn viết sai mới nhất 2017
  5. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi viết sai mst công ty
  6. Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn khi viết sai mst công ty
  7. Có bị phạt hay không khi làm mất hóa đơn
  8. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
  9. Thuế suất giá trị gia tăng, thuế suất thu nhập cá nhân từng ngành nghề đối với cá nhân kinh doanh