Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần

1.  Thành phần, số lượng hồ sơ:
a)  Thành phần hồ sơ:

 - Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);
 - Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký);
 - Bản sao biên bản họp về việc lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị;
 - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
 - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện:
    +  Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
    +  Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
 - Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 - Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 - Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diên công ty cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký Văn phòng đại diện Công ty cổ phần
Giấy chứng nhận đăng ký Văn phòng đại diện 

4. Phí, lệ phí (nếu có): 500.000 vnđ

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty cổ phần
  4. Từ 3/3/2017, thời gian cấp GCN quyền sử dụng đất khu mua, bán nhà còn 15 ngày
  5. Quy định xử phạt về thành lập doanh nghiệp mới nhất
  6. Doanh nghiệp thường "bỏ qua" các quy định này có thể bị xử phạt
  7. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  8. Làm thế nào để không bị phạt lãng xẹt?
  9. 7 cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ