Thành lập doanh nghiệp tư nhân

1.  Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a)  Thành phần hồ sơ:

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký); 
 - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
 - Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Để tải hồ sơ, click vào mẫu quy định

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc 

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy phép Công ty tư nhân
Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

4. Phí, lệ phí (nếu có): 500.000 đ

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ
  3. Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  4. Thành lập công ty cổ phần
  5. Đăng ký ngành môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới?
  6. Thủ tục mua bán nhà đất mới nhất
  7. Lệ phí môn bài 2017 áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sản xuất kinh doanh