Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ

1.  Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a)  Thành phần hồ sơ:

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký;
 - Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật;
 - Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế); điều lệ (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền:
    o  Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
    o Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
 - Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;
 - Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty được tổ chức, quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên);
 - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
 - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
 - Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 

Để tải hồ sơ, click vào mẫu quy định

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4. Phí, lệ phí (nếu có): 500.000 đ

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty cổ phần
  4. Không có 20 tỷ đồng, có thể đăng ký kinh doanh bất động sản?
  5. Đăng ký ngành môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới?
  6. Lệ phí môn bài 2017 áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sản xuất kinh doanh
  7. Doanh nghiệp thường "bỏ qua" các quy định này có thể bị xử phạt
  8. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?