Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ

1.  Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a)  Thành phần hồ sơ:

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký;
 - Dự thảo Điều lệ công ty có chữ ký người đại diện theo pháp luật;
 - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền:
    o  Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;
 - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
 - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
 - Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ 

Để tải hồ sơ, click vào mẫu quy định

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc 

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy phép Công ty tnhh một thành viên do cá nhân làm chủ
Giấy phép kinh doanh công ty TNHH MTV 

4. Phí, lệ phí (nếu có): 500.000 đ

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ
  3. Thành lập công ty cổ phần
  4. Thủ tục mua bán nhà đất mới nhất
  5. 7 điều phải biết khi mua bất động sản hình thành trong tương lai
  6. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  7. Lệ phí môn bài 2017 áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sản xuất kinh doanh
  8. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?