Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1.  Thành phần, số lượng hồ sơ:
a)  Thành phần hồ sơ:

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - do người đại diện theo pháp luật ký (mẫu quy định);
 - Dự thảo điều lệ công ty - phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên (mẫu tham khảo);
 - Danh sách thành viên (mẫu quy định);
 - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực:
    @   Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
    @   Nếu thành viên là tổ chức:
          +  Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
         +  Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.
 - Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4. Phí, lệ phí (nếu có): 500.000 đ

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty cổ phần
  4. Không có 20 tỷ đồng, có thể đăng ký kinh doanh bất động sản?
  5. Đăng ký ngành môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới?
  6. Thủ tục mua bán nhà đất mới nhất
  7. Doanh nghiệp thường "bỏ qua" các quy định này có thể bị xử phạt
  8. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  9. Lệ phí môn bài 2017 áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sản xuất kinh doanh
  10. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?