Thành lập công ty cổ phần

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - do người đại diện theo pháp luật ký (mẫu quy định);
 - Dự thảo điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
 - Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định);
 - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
    +  Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
    +  Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
        •  Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
        •  Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.
 - Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
c) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

4. Phí, lệ phí (nếu có): 500.000 đ

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ
  4. Thành lập công ty cổ phần
  5. Đăng ký ngành môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới?
  6. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  7. Lệ phí môn bài 2017 áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sản xuất kinh doanh
  8. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?