Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần

1.  Thành phần, số lượng hồ sơ:
a)  Thành phần hồ sơ:

 - Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);
 - Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký);
 - Bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng quản trị;
 - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:
    +  Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
    +  Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
 - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trên thực tế có thể giải quyết lâu hơn).

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty cổ phần

4. Phí, lệ phí (nếu có): 100.000 đ

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty cổ phần
  4. Không có 20 tỷ đồng, có thể đăng ký kinh doanh bất động sản?
  5. Đăng ký ngành môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới?
  6. Thủ tục mua bán nhà đất mới nhất
  7. 7 điều phải biết khi mua bất động sản hình thành trong tương lai
  8. Từ 3/3/2017, thời gian cấp GCN quyền sử dụng đất khu mua, bán nhà còn 15 ngày
  9. Quy định xử phạt về thành lập doanh nghiệp mới nhất
  10. Doanh nghiệp thường "bỏ qua" các quy định này có thể bị xử phạt