Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh/ thành phố

Đó là một trong các dự án:

  1 - Dư án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất không nằm trong khu công nghiệp/ khu kinh tế/ khu chế xuất/ khu công nghệ cao.

  2- Dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

Hồ sơ đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu tư gồm:

  1- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

  2- Đề xuất thực hiện dự án đầu tư gồm mục tiêu, quy mô, thời hạn, tiến độ, vốn....đầu tư

  3- Bản sao công chứng passport, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương

  4- Giấy tờ hợp lệ chứng minh năng lực tài chính trong hai năm gần nhất.

  5- Giải trình về công nghệ hạn chế chuyển giao (nếu có sử dụng công nghệ này)

Số bộ hồ sơ: 04 bộ

Thời gian giải quyết: 35 ngày làm việc

Kết quả: Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh/ thành phố

Ngoài ra, nhà đầu tư còn nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh/ thành phố.

Quý doanh nhân thắc mắc, vui lòng liên hệ:

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ
  4. Thành lập công ty cổ phần
  5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư FDI
  6. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thay đổi tên đầu tư
  7. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư