Dự án của nhà đâu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Nhà đầu tư nước ngoài muốn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp và thực hiện dự án đầu tư. Dự án đầu tư có thể có tên gọi là tên doanh nghiệp hoặc tên gọi khác. Tùy vào lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, địa lý kinh doanh, nhu cầu sử dụng đất, công nghệ dự án mà thủ tục thực hiện đầu tư được hay không được phép làm, nhanh hay chậm, đơn giản hay phức tạp, có ưu đãi hay không có ưu đãi. TFIC ví dụ một trường hợp cho Quý doanh nhân hiểu:

Nhà đầu tư dự tính kinh doanh phân phối máy móc thiết bị lọc nước (máy móc nói chung ) tại TPHCM, trường hợp này nhà đầu tư được phép làm, thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết nhanh, nhưng không có ưu đãi về thuế. Nhà đầu tư làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp và hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp và cách làm hồ sơ rất đơn giản, Quý doanh nhân có thể tham khảo các bài viết trong mục "Đăng ký kinh doanh".  Vấn đề phức tạp thuộc về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cách làm hồ sơ này.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 1- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

 2- Đề xuất thực hiện dự án đầu tư, gồm mục tiêu, quy mô, thời hạn, tiến độ, vốn....đầu tư

 3- Bản sao công chứng passport, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 4- Giấy tờ hợp lệ chứng minh năng lực tài chính trong hai năm gần nhất.

 5- Hợp đồng thuê văn phòng

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với những dự án đầu tư khác, Quý doanh nhân thắc mắc, vui lòng liên hệ:

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ
  4. Thành lập công ty cổ phần
  5. Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh/ thành phố
  6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư FDI
  7. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thay đổi tên đầu tư
  8. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư
  9. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?