Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp khi chuyển nhượng, cho thuê bất động sản?

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không phải thành lập doanh nghiệp khi chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại bất động sản nếu hoạt động này diễn ra không thường xuyên, quy mô nhỏ,và:

- Đối với Tổ chức: không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh;

==== > Trường hợp này thường rơi vào các trường học, tổ chức phi chính phủ, các cơ quan nhà nước khi có có dư sân bãi, phòng làm việc, phòng họp...thì không phải thành lập doanh nghiệp.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: đầu tư dự án bất động sản nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng Việt Nam (không tính tiền sử dụng đất)

==== > Các mẹ, các ba, các ông, các bà có đất đai xây dựng lên các phòng cho sinh viên, công nhân... ở trọ thì không phải thành lập doanh nghiệp.

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Thủ tục mua bán nhà đất mới nhất
  4. 7 điều phải biết khi mua bất động sản hình thành trong tương lai
  5. Từ 3/3/2017, thời gian cấp GCN quyền sử dụng đất khu mua, bán nhà còn 15 ngày
  6. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  7. Muốn xin giấy phép xây dựng thì cần những giấy tờ gì
  8. Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?