Từ 3/3/2017, thời gian cấp GCN quyền sử dụng đất khi mua, bán nhà còn 15 ngày

Từ 3/3/2017, thời gian cấp GCN quyền sử dụng đất khi mua, bán nhà còn 15 ngày

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng… Đọc chi tiết »