7 điều phải biết khi mua bất động sản hình thành trong tương lai
1. Kiểm tra chủ đầu tư dự án bất động sản có ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính không, cụ thể yêu cầu chủ đầu tư xuất trình hợp đồng bảo lãnh đã ký kết với ngân hàng.

nen biet khi mua nha o trong cac du an

2. Thanh toán trong mua bán bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng.

tien do thanh toan mua can

3. Những lần thanh toán tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số lần thanh toán không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà.
4. Trường hợp bên bán là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số lần thanh toán không quá 50% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà.   
5. Bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận này cho bên mua.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

6. Bên mua có quyền yêu cầu bên bán cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng dự án, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình.
7. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua có yêu cầu thì ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

TFIC
0908 945 442

  1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
  3. Không có 20 tỷ đồng, có thể đăng ký kinh doanh bất động sản?
  4. Đăng ký ngành môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới?
  5. Thủ tục mua bán nhà đất mới nhất
  6. Từ 3/3/2017, thời gian cấp GCN quyền sử dụng đất khu mua, bán nhà còn 15 ngày
  7. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành
  8. Muốn xin giấy phép xây dựng thì cần những giấy tờ gì